Terases projekts, saskaņošana būvvaldē un Rīgas Domē
• Restorāna Garden vasaras terase

Restorāna Garden vasaras terase - projekta izstrāde, saskaņošana būvvaldē un Rīgas Domē