Terases projekts, saskaņošana būvvaldē un Rīgas Domē
• Terase pie restorāna Golden Coffee

Terases projekta saskaņošana