Terases projekta izstrāde, saskaņošana būvvaldē un Domē
• Austrumu restorāna GAN BEI terase

Terases projekta saskaņošana