Projekta izstrāde, saskaņošana būvvaldē un Rīgas Domē
• Vasaras terase restorānam Riviera

Restorāns Riviera