Terases projekts, saskaņošana būvvaldē un Rīgas Domē
• Restorāns Casa Nostra Rīgā