Projekta izstrāde, saskaņošana būvvaldē un Rīgas Domē
• Street Burgers Rīgā Blaumaņa ielā

Terases projekta saskaņošana