Šveices nams, iekštelpu un fasādes noformējums (pateicība)
• Pasaules čempionāts florbolā

Pasaules čempionāts florbolā