Terases projekts, saskaņošana būvvaldē un Rīgas Domē
• Vasaras kafejnīca Rīgā pie restorāna Disederata

Terases projekta izstrāde, saskaņošana būvvaldē un Rīgas Domē